Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

Aansprakelijkheid

Actemmeloord.nl (hierna te noemen: ACTEmmeloord) is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe sites welke vanuit de site worden aangeroepen. Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk toestemming is verleend door de webmaster.

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan ACTEmmeloord geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website. Personen of instanties die claimen recht te hebben op gepubliceerd materiaal, dienen zich tot de webmaster te wenden. Indien de claim terecht is, zal er vermelding van bron worden weergegeven. Gebruik van eventuele downloads, demo’s en ander materiaal geschiedt geheel op eigen risico, zo ook het bezoek van de site, het downloaden van gegevens en informatie.

ACTEmmeloord aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voorkomen uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken of de inhoud van de site.

Gastenboek

Actemmeloord is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het gastenboek. Het gastenboek wordt automatisch gegenereerd, op basis van door derden ingevulde gegevens. Indien je problemen hebt of aanstoot geeft met teksten of opmerkingen in het gastenboek, dien je allereerst contact op te nemen met de webmaster.

Statistiek

Deze website kunt u anoniem bezoeken. ACTEmmeloord is niet geïnteresseerd in namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Gegevens over u of uw computer worden u ook niet ontfutseld met een cookie of met andere middelen. Natuurlijk zijn we wel geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het succes van onze site: Hoeveel bezoekers krijgen we per maand? Wat zijn de stille en wat zijn de drukke uren? Vanuit welke landen wordt onze site bezocht? Voor welke pagina’s is de meeste belangstelling? En om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welke type browser onze site wordt benaderd. Sommige namen, tekens en logo’s die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken

De toegang tot de site kan worden ontzegd op basis van blokkering van het IP-adres. ACTEmmeloord behoudt het recht deze disclaimer zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.